Soc un estodiant de primer de batxiller tecnològic, i sempre m'ha cridat molt s'atenció tot allò relacionat amb ses noves tecnologies. Quan acabi es batxiller m'agradaria estodiar Enginyeria Técnica en Informàtica de Sistemes a la UIB, i soc incondicional de GNU/Linux, i de Debian en especial. Em podeu contactar a "servomac@gmail.com", i el meu JabberID es "servomac@jabber.org".