Blogia
Geeks i d'altres

Instalant Grub

Els desenvolupadors del kernel Linux (Nota : quan xerram del kernel, del nucli del sistema, hem de dir Linux, i no GNU/Linux, perque GNU no és més que el conjunt d'eines que empleam basant-m'hos en el kernel) ens han fet un bon regal de Nadal; el kernel 2.6.10, on s'inclouen molts de drivers i millores que al portàtil hem serien molt útils, com soport integrat al kernel de la meva tarjeta de só (AC'97), els nous drivers de ATI (que teoricament soporten framebuffer, en canvi amb els del kernel 2.6.8.1 si volia emprar framebuffer havia d'emprar els drivers de VESA), suport per la tarjeta wireless del centrino (Intel PRO/Wireless 2200BG) i correció de bugs, etc ... El problema es que el configurava i compilava, pero a l'hora de donar-li el suport desde LiLo hem deia que era un kernel massa gran per ell. I es que el Lilo ja s'está estancant, així que vaig decidir pasar-me a grub. Aquí public una mini-guia de com fer-ho per animar a tots els lectors ;).

Primer de tot, hem de tenir clar com está particionat el nostre disc dur. Per saber-ho, miram el fstab :

debian:/home/servomac# cat /etc/fstab
#
/dev/hda3 / ext2 errors=remount-ro 0 1
/dev/hda2 none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/cdrom /cdrom iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/hda1 /mnt/windows vfat defaults,ro 0 0
debian:/home/servomac#


Com veis aquí tenc l'arrel (/) de GNU/Linux a la partició hda3, i Windows a hda1.
Ara hem de tenir amb compte que Grub emplea un sistema de nomenclatura de particions diferent a Linux, pero que és molt senzill. Simplement canvia els caracters de després de hd (hda) per nombres (hd0), començant desde 0. Així hda seria hd0, hdb seria hd1, etc ...
Ademés, per indicar quina partició és dintre del disc dur també posa un nombre a continuació, pero no junt i començant desde 1, com fa Linux, sino separat per una coma i començant desde 0. Així hda1 seria hd0,0, hdb3 seria hd1,2, i hda3 (que és el que ens interesa en aquest cas) hd0,2. Una vegada entesa la nomenclatura, ens hauriem de fer una llista del que volem fer, com aixó :
/dev/hda3 = hd0,2 = Debian GNU/Linux
/dev/hda1 = hd0,0 = Windows XP

Ara ja tenim totes les dades necesaries. així que instalam grub (apt-get install grub). Una vegada fet, hem de copiar tots els archius de /lib/grub/i386-pc/ a /boot/grub, després d'haver creat la carpeta grub dins /boot. Per crear la carpeta feim
mkdir /boot/grub/, i per copiar els archius d'un directori a l'altre cp /lib/grub/i386-pc/* /boot/grub/.
Ja tenim els archius necesaris i podem crear l'archiu de configuració de grub (que vendria a ser el lilo.conf a LiLo). Empleau l'editor de textes que millor empreu, encara que jo vos recoman nano. Feim nano menu.lst, i allà dedins hem d'indicar a grub el temps d'espera, l'esquema de color que ha d'emprar i les particions que ha de poder carregar (també se li pot configurar wallpapers i coses d'aquestes, pero això ja ho explicaré a un altre article). Vos pos es meu com exemple, i vos l'explicaré part per part :

default 0
timeout 5

color blue/black light-blue/black

title Debian GNU/Linux 2.6.8.1
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8.1
boot

title DebianOLD
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz

title WindowsXP
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1


Es molt senzill, simplement li dic que sigui estandart (default 0), hem dongui 5 segons per elegir (timeout 5), empri un esquema de colors tirant a blau (color blue/black light-blue/black) i ja començam amb els SO's; amb title indic el nom que ha de sortir a la consola d'inici de Grub a l'hora d'elegir, root (hdx,x) indica el disc dur i partició on està situat el kernel (com ja haviem dit abans, el meu Debian está a hda3, és a dir, hd0,2), i amb kernel /path/ indicam on está l'archiu de carrega del kernel.
En cas de que tengueu també una partició de Windows, simplement heu de posar rootnoverify seguit del hd/partició on sigui instalat (en el meu cas hd0,0, o hda1) i afegir una linea com la que hi ha (chailoader +1).

Després de configurar el grub, l'heu de instalar al MBR (Master Boot Record) per remplaçar a LiLo. Per aixó heu d'obrir la consola de grub (simplement executant-lo, feis grub i enter a cualsevol consola/terminal) i fer el següent :
root (hdx,x) : Amb aixó indicau a grub que els fichers de configuració (/boot/grub/) es troben a aquella partició. En el nostre cas, seria root (hd0,2).
setup (hdx) : Aquesta comanda instala grub al MBR del hd que li indiquem, en el nostre cas hda, més ben dit, hd0.
quit : Sortim de la consola de grub.

I JA ESTÀ!!!!!!!!!!! Domés toca reiniciar i comprobar que tot ha anat bé ;). Recordau que no fa falta executar grub després de fer cualsevol canvi, com feiem a LiLo, grub simplement lletgeix la seva configuració del menu.lst.

Esper que a algú li serveixi d'ajuda ;). Salut!
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres