Blogia
Geeks i d'altres

Correu pel grup de recerca

Ahir ja vaig xerrar del que trobava sobre l'ús de programari lliure per part d'un grup de recerca de la Uib. I ahir mateix, vaig enviar un correu electrònic a tots els membres (que, ara que el relletgesc, trob que deixa bastant que desitjar, pero ja està enviat :P), que deia ..

Estimat senyor,
em dirigesc a vosté per fer-li una proposta. Sóc un estodiant de batxillerat que ha participat al "Laboratori Jove",
a l'area de Química, i he rebut una petita presentació sobrel el seu grup de recerca, el Grup de Reactivitat Molecular
i Disseny de Fàrmacs. Segons he entès, vostès empren un programa per la seva investigació, del que pagen llicencies
anuals. M'agradaria explicar-li la diferència entre programari privatiu, i programari lliure. Encara que no sóc un
expert d'el tema, li puc explicar amb un grapat de linies les ventatjes que representaria pel seu grup el canvi del
programari privatiu que empren ara per un de lliure.
El programari lliure és tot aquell que respecta cuatre llibertats bàsiques de l'usuari. Per una definició precisa,
em permet el luxe de citar a la Free Software Fundation, a la seva definició de Software Lliure (que, de pasada, li
recoman que lletgesqui si el tema l'interesa http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html).

* La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0).
* La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa para esto.
* La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 2).
* La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente es un requisito previo para esto.

Aixó, en el seu cas, reportaria moltes millores a l'actual ús que poden fer del software.
Al poder emprar el programa pel que volguesin podrien ampliar els seus camps de recerca tant i com el programa els
permetès, i no s'haurien de limitar a emprar-lo per el que l'empra el va dissenyar. També podrien posar el codi font
a disposició dels alumnes que el volguesin consultar, propiciant la revisió de posibles i fomentant la creació de
programari enfocat a la química, ja que els alumnes podrien aprendre del codi font del programa.
En cas de que necesitasin una millora, una característica nova que el grup necesita per treballar pero el programa
no té, podrien xerrar amb qualsevol empresa perque els hi fes l'afegit, no es veurien forçats a dependre de l'empresa
creadora del programa per fer canvis o introduir millores. Ademés, si introduisin una millora podrien fer que d'altres
s'en beneficiasin, publicant-la. Aixó, desde un punt de vista egoista, pot pareixer una tonteria, perque pareix que
vostés pagen (o treballen) perque altres s'en dugin la millora sense fer res, i realment és una mica així. Pero
fomenten el negoci del programari lliure, i altres empreses/universitats que emprin el mateix programa també
s'animarien a publicar les seves millores, i al final el seu grup de recerca s'en beneficiaria tenint un producte
millor. Tot aixó acompanyat del que s'estoviarien en llicències.

M'imagin que la principal reticència a l'hora de canviar de programari és aprendre a emprar el nou programa, per part
seva. No conec gaire el seu cas, així que no em veig amb coratge de personalitzar, pero el que si és segur que les
millores produides pel canvi de programari privatiu a programari lliure són abismals en molts de casos.
Un detall molt important, que no havia tengut en compte, és d'on treure el nou programa, en cas de que decidisin
que troben que el model de programari lliure és més adient (apart de que s'adapta molt més al model científic
de divulgació del coneixement, com deven haver notat, al posar el seu codi a disposició de tot aquell que el vulgui
revisar, i no monopolitzar el coneixement sino divulgar-lo). La meva idea primerenca era xerrar amb gent de la facultat
d'informàtica de la pròpia universitat, pero tampoc conec gaire la organització de cap dels organs de la UIB i no
servesc de massa ajuda.

La meva idea amb aquest email era fer-li coneixer el programari lliure i les millores que per a voste comporta,
esper haver-m'hi acostat una mica. També m'agradaria, en el cas de que la meva proposició no li semblas adient,
que m'explicàs el perque de la seva negativa, si no es molt de problema per a vosté.

Atentament,
Toni Pizà Rosselló
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres